Studeren in Delft

Uw zoon of dochter gaat in Delft studeren, spannend! Bij deze nieuwe fase komen veel dingen kijken. Wennen aan een nieuwe vorm van onderwijs, maar ook bijvoorbeeld verhuizen, een plek vinden om te sporten en de keuze om lid te worden van een studentenvereniging. Want hoeveel voegt een vereniging nu eigenlijk toe aan je studententijd? En heeft dit geen negatief effect op de studieresultaten? Het is logisch dat u hier vragen over heeft, vandaar dat we u graag vertellen over wat de Delftsche Studenten Bond is en wat zij voor uw zoon/dochter kan betekenen.

De Delftsche Studenten Bond (DSB) is een in 1897 opgerichte vereniging gevestigd in hartje Delft. Gecentreerd om gezelligheid staat zij centraal in het leven van haar rond de 400 leden. Dit ledental zorgt voor een persoonlijke sfeer, in vergelijking met de andere drie grote studentenverenigingen van Delft. Lid worden van de DSB is dé kickstart van je studententijd, omdat je snel en gemakkelijk een hoop nieuwe vrienden maakt. De DSB heeft echter veel meer te bieden dan dat, bijvoorbeeld:

  • Gemakkelijk een leuk huis vinden
  • Studiebegeleiding
  • Flexwerkplekken om te studeren
  • Sport- en cultuuronderverenigingen
  • Sociale en organisatorische vaardigheden ontwikkelen d.m.v. commissies
  • Contact met het bedrijfsleven

Zodra uw zoon/dochter zich ingeschreven heeft, staat onze Eerstejaarscommissie voor hem/haar klaar om te helpen met alles wat bij beginnen met studeren komt kijken. Neem het vinden van een kamer; De eerste twee weken kunnen alle eerstejaars die dat willen in een van de DSB-huizen logeren. Zo is er iets meer ruimte voor de zoektocht en verhuizing. Daarnaast begeleid de Eerstejaarscommissie wanneer nodig/gewenst dat iedere eerstejaars zijn plekje weet te vinden. Gedurende de rest van het jaar zal de Eerstejaarscommissie actief betrokken blijven bij de studieresultaten van de eerstejaars. Bij lastige vakken kan gemakkelijk studiehulp van ouderejaars geregeld worden. Maar ook bij zaken daarbuiten, zoals hulp met leren plannen, financiën, verzekeringen, vragen over delft of persoonlijke problemen kunnen zij helpen.

Een belangrijke kernwaarde van de DSB is gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld tussen oudere- en jongerejaars. Onze introductieperiode is dan ook gericht op het leren kennen van de vereniging en haar leden in plaats van het belachelijk maken en ‘ontgroenen’ van de eerstejaars. Daarnaast vinden we het belangrijk om lid van de DSB zijn betaalbaar te houden, studeren is immers al duur genoeg. De kosten zijn overzichtelijk en op de jaarlijkse contributie (120 euro) na bepaal je geheel zelf wat je uitgeeft. Een door onze professionele kok bereide avondmaaltijd kost maar 4 euro en een glas fris of bier is 1 euro. Aan extra activiteiten betaal je alleen mee wanneer je ervoor kiest hieraan mee te doen. Dat brengt ons bij het volgende punt: vrijheid. In tegenstelling tot andere verenigingen zijn eerstejaars niet verplicht elke week op een (of zelfs twee) vaste dag(en) te komen borrelen. We willen ten alle tijden voorkomen dat activiteiten een inperking zijn op de studievoortgang.

Ervaringen van ouders

ouders meike

De ouders van Meike vertellen hun ervaring.

Onze dochter Meike is actief lid van de DSB. Ruim anderhalf jaar geleden verhuisde ze naar Delft waar ze op kamers ging en begon ze aan een nieuwe studie. Daarnaast wilde ze na de OWee ook per se lid worden van DSB! Wij hebben in die tijd wel eens gedacht: “Gaat haar dat allemaal wel lukken?” We hebben ondertussen al veel verhalen gehoord over de vereniging en haar activiteiten, we zijn naar de ouderdag geweest en we hebben een aantal leden van haar college Krat ontmoet op haar 21 diner. Toen hebben we zelf ervaren hoe goed de onderlinge sfeer is. Ze is momenteel actief als lid van de OC en druk bezig met de voorbereidingen van de OWee in augustus.
We kunnen nu dan ook alleen maar concluderen dat haar lidmaatschap van DSB haar vooral veel brengt! Ze heeft veel nieuwe mensen leren kennen, er zijn al heel mooie vriendschappen ontstaan, en tja, dat borrelen hoort er echt bij hoor… aldus Meike. Wij vinden het heerlijk om al haar enthousiaste verhalen te horen over de DSB en het studentenleven. We zijn dan ook heel trots op haar, op hoe ze nu in het leven staat en hoe ze geniet van het leven. Ze zit bij DSB helemaal op haar plek!

ouders thierry

De ouders van Thierry vertellen hun ervaring.

Onze zoon Thierry is actief lid van de DSB. Na een succesvol 1ste jaar studeren vanuit het ouderlijk huis betekende dat een grote verandering. Op kamers, een druk verenigingsleven en nieuwe verplichtingen. Als ouder denk je even, “Gaat dat goed met zijn studie?”, “Hoeveel wordt er gedronken?”, et cetera. Ervaring is: het lidmaatschap levert zoveel op!
Hij heeft het geweldig leuk, maakt vrienden voor het leven, doet ervaring op in interessante commissies en z’n studie gaat ook gewoon goed. Daar wordt een biertje of twee -en wss vaak meer-, bij gedronken, maar je bent jong en studeert, dat hoort erbij. Door de borrel met zijn DSB College Nobel bij ons thuis, de ouderdag op de sociëteit en de verhalen van Thierry voelen wij ons meer dan betrokken bij het drukke studentenleven. We kijken uit om zijn vrienden weer te ontvangen voor de traditie van het 21 diner!